GARANCIJA IN POGOJI

10-letna garancija na ograje

GARANCIJSKI POGOJI
Garancija KAKOVOSTI, FUNKCIONALNOSTI IN POVRŠINSKE ZAŠČITE PROTI RJAVENJU se prizna ob izpolnjevanju naslednjih kriterijev:
• ograjni sistem mora biti izdelan izključno iz originalnih nosilnih stebrov in opor ter spojnih delov proizvajalca,
• montaža mora biti izdelana strokovno in skladno z navodili proizvajalca,
• stebri in opore morajo biti sidrani v betonski točkovni temelj , minimalne globine 50 cm ali vijačeni na betonski parapet,
• navedena višina sidranja je primerna za področja z blagim vetrom- 1. vetrna cona,
• na področju 2. in 3. vetrne cone je potrebno izdelati statično presojo glede na jakost vetra in zemljino,
• ograja mora biti vzdrževana skladno z »NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE«.

Proizvajalec ne priznava garancije v naslednjih primerih:
• če je ograja poškodovana zaradi mehanskih vplivov,
• če je ograja izpostavljena raznim topilom, kislinam, jedkim snovem ali agresivnim atmosferskim vplivom,
• če je ograja izpostavljena visokim temperaturam nad 60° C ali nizkim izpod –25° C,
• če je napaka posledica višje sile (potres, vihar, strela, žled, vandalizem in podobno),
• če se ograja čisti z vodnim curkom srednjega in visokega pritiska – nad 2 bara ali z abrazivnimi čistili in raznimi topili,
• če je prišlo do deformacije ograje zaradi obremenitve z bremeni ali zaraščenostjo.
Osnova za pristop k reševanju reklamacije je zapisnik o poškodbah in račun.
Garancijski rok začne teči z dnem nakupa izdelka ali od dneva končane montaže, če je le-to izvedlo podjetje D_Projekt d.o.o.

 

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑